Archív 2008

0

sa uskutoční 26. novembra 2009 na MZ SR v kongresovej sále a bude prebiehať podľa priloženého programu.

Od 1.1.2009 bude v SR oficiálnou menou Euro, z toho dôvodu musia byť ceny v celej dokumentácii predloženej spolu so žiadosťou o poskytnutie NFP uvádzané v zmysle Zákona o zavedení meny euro.

Od 1.1.2009 do 6.1.2009 bude prebiehať eurokonverzia a konsolidácia dát v ITMS, preto v tomto čase nebude dostupný verejný portál ITMS a nebude možné zadávať žiadosti o NFP cez tento systém. …

Od 1.1.2009 možno žiadosti o NFP predkladať len prostredníctvom verejného portálu ITMS elektronickou formou a následne po vytlačení žiadosti o NFP z verejného portálu aj v papierovej verzii.

15.12.2008 Podľa Indikatívneho harmonogramu výzva bude zameraná na Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve.

1 – 5 z 26 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-1198484 lim_nl_p-9351218 lim_nr_a-3274764 lim_rr_a-8120093