Archív 2009

0

14.12.2009

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim oránom pre Opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie upozorňuje, že od 15. decembra 2009 vstúpil do platnosti aktualizovaný Programový manuál k Operačnému programu Vzdelávanie.

Plné znenie aktualizovaného dokumentu je zverejnené v sekcii “Základné dokumenty”, v kategórii “Programový manuál OPV”.