Archív 2009

0

14.12.2009

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie (ďalej len “OPV”), vypracovalo Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 2.2 OPV na rok 2010.

Harmonogram je zverejnený v sekcii “Výzvy”, v kategórii “Harmonogram výziev”.