Archív 2009

0

09.12.2009

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie upozorňuje, že Ministerstvo školstva SR ako riadiaci orgán  pre Operačný program Vzdelávanie vydalo Usmernenie Poskytovateľa č. 1 k prílohe č.1 Zmluvy o NFP (ďalej len “Usmernenie”).

Celé znenie Usmernenia je zverejnené v sekcii  “Odporúčania, usmernenia a pokyny RO k projektom financovaným z OPV” v kategórii “Usmernenia”.