Archív 2008

0

Začiatok akcie: 14.10.2008       Koniec akcie: 14.10.2008

Miesto konania: 1

Dňa 21.10.2008 o 13.00 h. sa bude v budove Ministerstva zdravotníctva SR v Bratislave konať informačný seminár k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve“ v rámci opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie, ktorá bola vyhlásená 30. septembra 2008.

Seminár je určený potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, ktorými sú stavovská organizácia v zdravotníctve zastupujúca zdravotníckych pracovníkov – lekárov a mimovládne organizácie zameriavajúce sa vo svojej činnosti na podporu zdravotníckych pracovníkov – lekárov.

Témou seminára bude prezentácia výzvy, procesov predkladania a schvaľovania žiadostí o NFP a oprávnenosti výdavkov.

Záujemcovia o tento informačný seminár nahláste prosím svoju účasť na [email protected] najneskôr do piatku 17. októbra do konca pracovnej doby.