Archív 2008

0

Začiatok akcie: 10.06.2009       

Miesto konania: Bratislava

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPV 2009/2.2/01 s názvom: „Podpora hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov” sa uskutoční v Bratislave dňa  10. júna 2009 o 10.00 hod v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR, Limbova 2.

Záujemcovia o informačný seminár prosím oznámte informatívne svoju účasť na seminári najneskôr do 9. júna 2009 na mailovú adresu [email protected]