Archív 2008

0

Začiatok akcie: 14.10.2009       

Miesto konania: Bratislava

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPV 2009/2.2/02 s názvom: s názvom  „Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve” sa uskutoční 14.októbra 2009 o 10.00 hod v kongresovej sále č. 3 Ministerstva zdravotníctva SR, Limbova 2.

Záujemcovia o informačný seminár prosím oznámte informatívne svoju účasť na seminári najneskôr  do 12.oktobra 2009 na mailovú adresu [email protected]