Archív 2008

0

16.4.2008 Cieľom je realizovať hodnotiaci proces transparentne a s externými kvalifikovanými odborníkmi.

UPOZORNENIE: PLATNOSŤ VÝZVY SA SKONČILA 30. APRÍLA 2008

10.4.2008
Pre zástupcov VÚC

Je venovaná Operačnému programu Vzdelávanie.
MZ SR ju sprístupnilo pri príležitosti vyhlásenia prvej výzvy nazvanej Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov

7. 4.2008
Prvá výzva Ministerstva zdravotníctva SR v oblasti vzdelávania (Operačný program vzdelávanie) „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“ .

7.4.2008
Výzva na doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov

21 – 25 z 26 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_nl_a-9983041 lim_nr_a-3581433 lim_rr_a-1102738