Archív 2010

0

Začiatok akcie: 13.05.2010       Koniec akcie: 17.05.2010

Miesto konania: Banská Bystrica, Košice, Bratislava

Informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa budú konať  v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave.

Prvý seminár sa uskutoční vo štvrtok 13. 05. 2010 v zelenom salóniku hotela DIXON,  Švermova 32, Banská Bystrica od 11.00 do 14.00 hod.

Druhý seminár  bude v piatok 14. 05. 2010 v zasadačke hotela Yasmin,  Tyršovo nábrežie 1, Košice od 10.00 do 13.00 hod. 

Tretí seminár sa uskutoční 17. 05. 2010 v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2 Bratislava od 10.00 do 13.00 hod.  

Záujemcovia o informačné semináre, prosím oznámte svoju účasť na Vami vybratom seminári najneskôr do 12. 05. 2010 na mailovú adresu [email protected] .