Archív 2012

0

31.07.2012

Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ESF, OPV, verzia 12.0 26.07.2012 –  vzťahuje sa na výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. písomné vyzvania vyhlásené PO TERMÍNE schválenia príručky.

Dokumenty nájdete na: http://opv.health-sf.sk/prirucka-pre-ziadatela-o-nfp-z-esf/prirucka-pre-ziadatela-o-nfp-z-europskeho-socialneho-fondu-verzia-120

2012-07-31  09:24:26