Archív usmernení

0

12. 07. 2010

Aktualizácia č. 1 zo 08. 07. 2010

Aktualizácia Usmernenia pre …

Usmernenie pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity – operačný program Vzdelávanie

usmernenie_pre prijimatela …

Usmernenie CKO – Rámcový popis práce pri vytváraní a odosielaní žiadostí o platbu prostredníctvom portálu ITMS

Usmernenie CKO- ŽoP ITMS.pdf …

22.04.2010
Doplňujúca informácia k Usmerneniu SORO č. 2 pre projekty v rámci výzvy OPV 2008/2.2/03 týkajúca sa výpočtu oprávnených odvodov. …

6 – 10 z 14 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_nl_a-8959133 lim_nr_a-4207219 lim_rr_a-6564592