Archív usmernení

0

RO vydal Usmernenie č. 1/2011 pre Prijímateľov s účinnosťou od 01. 04. 2011 ohľadom zmien v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2011-04-04  07:31:00