Dokument finančného riadenia štrukturálnych fondov

0

Systém finančného riadenia ŠF a KH na programové obdobie 2007 – 2013 je vypracovaný v súlade s právnymi predpismi Európskych spoločenstiev a …

Systém finančného riadenia …

11 – 12 z 12 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_nl_a-5738554 lim_nr_p-5995962 lim_rr_p-7742667