Fotogaléria, audiozáznamy

0

Začiatok akcie: 02.08.2011       Koniec akcie: 02.08.2011

Miesto konania: Bratislava

Dňa 2. augusta 2011 sa v Bratislave konal informačný seminár k výzve  OPV 2011/2.2/01 s názvom „Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve”. Výzvu vyhlásilo ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie (OPV) dňa 15. júla  2011

Výzva je zameraná na podporu zvyšovania profesionality odborných činností pracovníkov v zdravotníctve prostredníctvom ďalšieho vzdelávania s možnosťou využitia elektronických a iných foriem ďalšieho vzdelávania v oblasti realizácie kľúčových národných politík, ktoré sú jedinečným spôsobom delegované na žiadateľov. Aktivity projektov môžu byť sekundárne zamerané aj na tvorbu a aktualizáciu vzdelávacích programov sústavného vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci vyhlásenej výzvy sú nasledovné subjekty spoluzodpovedné za realizáciu národných politík v oblasti zdravotníctva, ktorých realizácia im vyplýva z osobitného predpisu:

rozpočtové a príspevkové organizácie štátu:

  • Štátny ústav pre kontrolu liečiv
  • Národné centrum zdravotníckych informácií
  • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky aregionálne úrady verejného zdravotníctva

iné subjekty verejnej správy:

  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou