Harmonogram výziev

0

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom aktualizovalo indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí …

September 2009 MZ SR ako SORO pre OPV aktualizoval indikatívny harmonogram výziev pre opatrenie 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve na rok 2009.

11 – 14 z 14 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_nl_a-3209425 lim_nr_p-5574125 lim_rr_p-4545200