Harmonogram výziev

0

Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo plánuje vyhlásiť v roku 2010 dve výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.1 – Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Presnejšie informácie sú uvedené v prílohe.