Harmonogram výziev

0

MZ SR neplánuje v roku 2012 vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o NFP

Ministerstvo zdravotníctva SR nezverejňuje Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2012. Vzhľadom na dostatočnú úroveň zazmluvnenia opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie Ministerstvo zdravotníctva SR ako Sprostredkovateľský orgán po Riadiacim orgánom neplánuje v roku 2012 vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

2011-12-15  10:32:15