Informácie o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ

0

Ministerstvo zdravotníctva  SR ako partner siete AFCOS zverejňuje Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike v roku 2013, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.