Národná legislatíva

0

Od 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ktorý poslanci …

Zákon o pomoci a podpore …

Kliknutím na nadpis získate ďalších 7 súborov