Manuál pre informovanie a publicitu

0

Dokument USMERNENIE pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity – operačný program Vzdelávanie bol aktualizovaný na základe ukončenia činnosti Regionálnych informačných kancelárií (ASFEU) v Trnave, Nitre, Trenčíne a Prešove. Naďalej zostávajú v prevádzke Regionálne informačné kancelárie v Bratislave, Košiciach, Zvolene a Žiline, ktoré poskytujú konzultačné služby v rámci štrukturálnych fondov EU pre operačný program Vzdelávanie. 

2011-02-02  10:22:35