Úvodná stránka

0

04.09.2013

Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizoval Manuál pre informovanie a publicitu, verzia z 09. 08. 2013.

Dokument sa nachádza v sekcii Manuály, príručky a metodické predpisy, v kategórii Manuál pre informovanie a publicitu.

2013-09-04  09:57:56