Úvodná stránka

0

04.12.2008

 Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2008/1.1/01.

Z dvanástich prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP bolo schválených 5. Okrem toho 3 boli zaradené do zásobníka projektov formou náhradníkov pre predmentnú výzvu v prípade uvoľnenia finančných prostriedkov.

Tabuľka so schválenými žiadosťami o NFP je zverejnená na webovej stránke v sekcii Vyhodnotenie žiadostí o NFP, v kategórii Zoznam schválených a neschválených žiadostí o NFP.