Odporúčania

0

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo dokument o najčastejšie sa vyskytujúcich porušeniach zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v realizovaných projektoch štrukturálnych fondov.

Zverejnením najčastejších pochybení v procesoch verejného obstarávania Ministerstvo zdravotníctva SR chce prispieť k zníženiu zistení identifikovaných pri následných kontrolách.

2013-11-22