Úvodná stránka

0

06.06.2008

Ministerstvo zdravotníctva SR oznamuje, že sa 6. júna 2008 skončilo prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k prvej výzve v rámci opatrenia 2.2 „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“.

Vo výzve, ktorú MZ SR vyhlásilo 7. apríla 2008, boli oprávnenými cieľovými skupinami zdravotnícki pracovníci zaradení do špecializačného štúdia v odboroch: všeobecné lekárstvo, stomatológia, anestéziológia a intenzívna medicína, klinická onkológia, klinická imunológia a alergológia.