Plánované akcie

0

Začiatok akcie: 15.07.2011       Koniec akcie: 15.07.2011

Miesto konania: Bratislava

MZ SR pripravuje informačný seminár k výzve OPV 2011/2.2/01 zameranej na Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci vyhlásenej výzvy sú nasledovné subjekty spoluzodpovedné za realizáciu národných politík v oblasti zdravotníctva, ktorých realizácia im vyplýva z osobitného predpisu:

rozpočtové a príspevkové organizácie štátu:

  • Štátny ústav pre kontrolu liečiv
  • Národné centrum zdravotníckych informácií
  • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky aregionálne úrady verejného zdravotníctva

iné subjekty verejnej správy:

  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

MZ SR odporúča potenciálnym žiadateľom o NFP, aby sa zúčastnili na informačnom seminári k výzve, ktorý sa bude konať  v  Bratislave v priestoroch Ministerstva zdravotníctva SR dňa 2. augusta 2011 o 10:00 hod.

Záujemcovia o informačné semináre prosím oznámte svoju účasť na informačnom seminári najneskôr do  29. júla 2011 na mailovú adresu [email protected]

Podrobné informácie nájdete v sekcii Výzvy a kategórii Aktuálne výzvy.

2011-07-15  07:36:26