Počet prijatých žiadostí o NFP

0

V rámci výzvyOPV 2014/2.2/01s názvom„Doplnenies ystému zdravotníctva okvalifikovaných odborníkov“ boli prijaté azaregistrované …

V rámci výzvy OPV 2010/2.2/02 s názvom “Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve” bolo prijatých a zaregistrovaných …

V rámci výzvy OPV 2010/2.2/01 s názvom “Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve” bolo prijatých a zaregistrovaných …

V rámci výzvy OPV 2009/2.2/02 s názvom “Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve” boli prijaté a zaregistrované …

1 – 5 z 9 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-5754518 lim_nl_p-3622890 lim_nr_a-3526662 lim_rr_a-3623446