Počet schválených žiadostí o NFP

0

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie zverejňuje zoznam schválených …

Ministerstvo zdravotníctva SR ako SORO pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie zverejňuje zoznam schválených žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy číslo OPV 2008/2.2/03.

Ministerstvo zdravotníctva SR, ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie, zverejňuje zoznam …

MZ SR prijalo a schválilo 5 žiadostí o NFP.

6 – 9 z 9 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_nl_a-1193031 lim_nr_p-4572601 lim_rr_p-5143735