Počet schválených žiadostí o NFP

0

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie zverejňuje zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci výzvy OPV 2010/2.2/01 s názvom “Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve”.

Z dvadsiatich prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP bola schválená jedna.

Výzva bola vyhlásená 30. apríla 2010 s termínom predloženia žiadostí o NFP do 6. júla  2010.

Podrobné informácie sú uvedené v prílohe.