Počet schválených žiadostí o NFP

0

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie zverejňuje zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci výzvy OPV 2014/2.2/01 s názvom Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“.

Výzva bola vyhlásená 1. apríla 2014 s predĺženým termínom predloženia žiadostí o NFP do 4. júla 2014.

Podrobné informácie sú uvedené v prílohe.