Počet schválených žiadostí o NFP

0

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie zverejňuje zoznam trinástich  schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci výzvy OPV 2010/2.2/02 s názvom “Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve”.

Výzva bola vyhlásená 28. decembra  2010 s predĺženým termínom predloženia žiadostí o NFP do 15. apríla  2011.

 Podrobné informácie sú uvedené v prílohe.

2011-11-09  09:10:20