Programový manuál OPV

0

Ministerstvo školstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie (ďalej len “OPV”) aktualizovalo Programový manuál k OPV, ktorý je platný od 8. októbra 2012.

Úplné znenie aktualizovaného dokumentu, ako aj so sledovaním zmien, je pripojené prílohe.

2012-10-10  11:07:49