Úvodná stránka

0

22.05.2013

Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo aktualizoval Programový manuál Operačného programu Zdravotníctvo, verzia 13.0.

Aktualizácia sa týka nasledovných oblastí:

  • 1. Úprava tabuľky č.13 – Finančný plán Programového manuálu Operačného programu Zdravotníctvo na roky 2007 – 2013 podľa opatrení a zdrojov financovania (v EUR, vbežných cenách)
  • 2. Úprava tabuľky č.15 – Prehľad kategorizácie pomoci zfondov na roky 2007 – 2013 za jednotlivé opatrenia
  • 3. Aktualizácia Rozhodnutia Komisie kpravidlám uplatňovania štátnej pomoci
  • 4. Úprava tabuľky č.9 – Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2.1

Uvedené zmeny boli schválené Monitorovacím výborom pre Operačný program Zdravotníctvo na jeho VII. riadnom zasadnutí dňa 25.4.2013.

2013-05-22  09:51:36

banner_konferencia-2012-4003902