Výročné správy

0

Výročná správa oimplementácii Operačného programu Vzdelávanie (ďalej len OPV) obsahuje údaje oimplementácii OPV dosiahnuté na úrovni …

Výročná správa oimplementácii Operačného programu Vzdelávanie (ďalej len OPV) obsahuje údaje oimplementácii OPV dosiahnuté na úrovni …