Dokument riadenia štrukturálnych fondov

0

Systém riadenia, verzia 4.7 je platná od 11. 07. 2013.

System riadenia ŠF a KH … Prílohy Systému riadenia …

Systém riadenia, verzia 4.5 je platný od 30. 03. 2012.

System riadenia ŠF a KF na …

Nadobudol platnosť 1. januára 2011

System riadenia ŠF a KF na …

1 – 5 z 12 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-8929786 lim_nl_p-1579636 lim_nr_a-6926670 lim_rr_a-3763851