Dokumenty hodnotiaceho a výberového procesu

0

15. 11. 2012
SORO pre opatrenie 2.2 OPV zverejňuje Štatút Poradnej komisie MZ SR

Štatút Poradnej komisie … 25. 02. 2009 13. 09. 2010

upravuje pôsobnosť, zriadenie, podmienky a zloženie členstva, ako aj a zásady činnosti na schvaľovanie …

Štatút Výberovej komisie … Štatút výberovej komisie …

25.2.2009
upravuje prípravu, obsah a priebeh zasadnutia, ako aj spôsob prijímania rozhodnutí pri schvaľovanií žiadostí o NFP

Rokovací poriadok VK pre …