Úvodná stránka

0

k vráteniu finančných prostriedkov OPV, opatrenie 2.2

Logo Európskej únie, ktoré budú používať prijímatelia nenávratného finančého príspevku z Európskeho sociálneho fondu.

7.8.2008
Formulár Zmluvy o poskytnutí NFP bol upravený z dôvodu nového usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu.

1 – 3 z 7 nájdených   |   Zobrazovať po

položiek

lim_ll_p-4448308 lim_nl_p-1530177 lim_nr_a-3873262 lim_rr_a-3388657