Uskutočnené akcie

0

Začiatok akcie: 13.06.2013       Koniec akcie: 13.06.2013

Stretnutie sa konalo za účelom informovania o záveroch z Auditu Európskej komisie vykonaného v dňoch 2.-4.4.2013 a 15.-19.4.2013.

Prijímatelia boli tiež upozornení na predkladanie aktuálnych údajov o čerpaní finančných prostriedkov v rámci projektov.