Usmernenia

0

Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok – príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP (Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, opatrenie 2.2 OPV)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie vydáva Usmernenie Poskytovateľa č. 9 k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Usmernenie Poskytovateľa č. 9 sa týka výziev v rámci operačného programu Vzdelávanie: OPV 2008/2.2/02 OPV 2009/2.2/01 OPV 2009/2.2/02 OPV 2008/2.2/03 OPV 2010/2.2/01 OPV 2010/2.2/02 OPV 2011/2.2/01

OPV 2014/2.2/01

2015-12-03