Rok 2009

0

MZ SR vydalo leták a dvojčíslo Spravodajcu opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie pri príležitosti druhého ročníka Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve, ktorý sa konal 26. novembra 2009.

Prezentácie z Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve.

Materiály si môžete stiahnuť.