Výročné správy

0

Európska komisia schválila výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Zdravotníctvo za obdobie január – december 2010.

Predloženiu správy predchádzalo jej schválenie členmi  Monitorovacieho výboru na zasadnutí 11. apríla 2011.

Výročná správa slúži ako východisko na posúdenie výsledkov dosiahnutých počas predchádzajúceho kalendárneho roka a je jedným z hlavných zdrojov informácií pre monitorovací výbor a Európsku komisiu.

Finálna verzia výročnej správy spolu s prílohami je priložená nižšie.

2011-11-07  14:39:34