Operačný program vzdelávanie

0

Európska komisia dňa 19. 9. 2012 schválila revíziu operačného programu Vzdelávanie.

OPV_revidovana verzia.zip

je referenčným dokumentom, na základe ktorého bude poskytovaná podpora na rozvoj ľudských zdrojov.

Dokument Operačný program …

Aktualizovaná príloha č. 5 obsahuje Zoznam merateľných ukazovateľov OPV.

Aktualizovaná príloha č. …