Archív 2008

0

5. 10.2009
Informačný seminár k výzve OPV 2009/2.2/02 sa uskutoční 14.októbra 2009 o 10.00 hod v kongresovej sále č. 3 Ministerstva zdravotníctva SR, Limbova 2.

5.6.2009
Informačný seminár bude v Bratislave 10. júna 2009.

Výzva „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“ Kód výzvy: OPV 2008/2.2/03 Dátum konania: 16.12.2008

Miesto konania: Banská Bystrica

Výzva „Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve“ Kód výzvy: OPV 2008/2.2/02 Dátum konania: 21.10.2008

Miesto konania: MZ SR, Bratislava

Dňa 21.10.2008 o 13.00 h. v budove MZ SR v Bratislave bude informačný seminár k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o NFP „Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve”. …

1 – 5 z 7 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-9674155 lim_nl_p-3661778 lim_nr_a-9500697 lim_rr_a-5897550