Archív 2010

0

Výzva: „Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve“ Kód výzvy: OPV 2010/2.2/02 Dátum konania: 12. – 14. 01. 2011

Miesto konania: Banská Bystrica, Košice …

Informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa budú konať v Banskej Bystrici v Košiciach a v Bratislave.

V dňoch od 13. 05. 2010 do 17. 05. 2010 sa uskutočnili v Banskej Bystrici v Košiciach a v Bratislave informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP.