Úvodná stránka

0

05.09.2013

Riadiaci orgán operačného programu Vzdelávanie zostavil zoznam najčastejších formálnych a vecných chýb vyskytujúcich sa pri personálnych výdavkoch. Viac informácii nájdete v priloženom dokumente.