Úvodná stránka

0

Usmernenie sa týka požadovanej identifikácie platby, ktorú je prijímateľ povinný zadávať v platobnom príkaze na vrátenie finančných prostriedkov.

Od 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

Od 1.1.2009 bude v SR oficiálnou menou Euro, z toho dôvodu musia byť ceny v celej dokumentácii predloženej spolu so žiadosťou o poskytnutie NFP uvádzané v zmysle Zákona o zavedení meny euro.

1 – 3 z 9 nájdených   |   Zobrazovať po

položiek

lim_ll_p-3714168 lim_nl_p-6115520 lim_nr_a-8565013 lim_rr_a-8637667